PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van inzake deze website welke eigendom is van Xfresh B.V. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Xfresh B.V.

Xfresh respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Xfresh . U dient zich ervan bewust te zijn dat Xfresh niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die mogelijk via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Xfresh , vragen we u eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een professionele beveiligde database van Xfresh en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Xfresh worden gebruikt om u te informeren over Xfresh producten en -diensten, rechtstreeks of via een veelgebruikte nieuwsbriefmodule zoals bijvoorbeeld Mailchimp. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Xfresh -mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Xfresh . Binnen Xfresh hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Xfresh .

Alle verzamelde gegevens worden veilig opgeslagen in ons CRM-systeem (Customer Relationship Management), ons accountsysteem en/of ons ondersteuningssysteem.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Log files

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we webstatistieken over uw bezoek, die worden opgeslagen in een logbestand. Met logbestanden kunnen we het gebruik van bezoekers van de site door bezoekers registreren. Logbestanden worden ook gebruikt om mogelijk schadelijke gebruikers te detecteren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Xfresh . Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.